Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Politisk ledelse

Bystyret er Narvik kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 41 folkevalgte representanter, og i denne perioden er 8 politiske partier representert. Narvik kommune styres etter formannskapsmodellen.  Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i bystyret. 

Bystyrets møter avholdes normalt en gang i måneden i  bystyresalen i Narvik rådhus. Bystyret ledes av ordfører fra Arbeiderpartiet for valgperioden 2015 - 2019.

Politisk organisering 2015-2019

Laster...