Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivlokaler og depot

Narvik kommune arbeider kontinuerlig med å ordne gamle arkiver for avlevering til depot. Våre bortsettingsarkiv er under tømming for avlevering. Status pr. 01.01.2019 er:

Lokale

Type

Innhold

Status

Rådhus UE2

Aktivt arkiv

   

Rådhus - E-verksbygget

Bortsettingsarkiv

Elevarkiv

Pakket for forsendelse til depot

Rådhus - E-verksbygget U1

Bortsettingsarkiv

NAV - sosial

Under rydding og pakking

Rådhus - E-verksbygget U1

Bortsettingsarkiv

 

Under rydding og pakking

NAV - lager 6 og 7

Bortsettingsarkiv

 

Under rydding og pakking

Gamle sykehjem

Bortsettingsarkiv

 

Avventes 

       

Narvik kommune er medeier i Interkommunalt Arkiv Nordland og har derfor sitt depot for alle eldre og avsluttede arkiv hos AIN. Ved en slik ordning har kommunen fortsatt eiendomsretten til det avleverte materialet. Interkommunalt Arkiv Nordland er ansvarlig for ordning, katalogisering, vedlikehold og ekspedisjoner fra de avleverte arkivene. Depotordningen reguleres av en egen avtale mellom kommunen og Interkommunalt Arkiv Nordland. 

Avleverte arkiver, depot til Arkiv i Nordland

2008/2009

  • Ofoten PPT, 1,65 hyllemeter (klientmapper)

2015 

  • 57 paller. Historisk arkiv fra Ankenes og Narvik kommune, ca 300 hyllemeter

2017 

  • Forliksråd 1,7 hm

2018 

  • Regnskapsbilag 0,10 hm
  • Byggesaksarkiv 46 hyllemeter
  • Personalarkiv 76,7 hyllemeter

Arkivportalen.no har en fullstendig oversikt over avleverte arkiv fra Narvik kommune: arkivportalen.no 

Laster...