Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkiv ved omorganisering

Når omorganiseringer planlegges skal arkivet involveres i god tid på forhånd. Det får konsekvenser for arkivorganiseringen, endringer i sak-/arkivsystemet, arkivplanens utforming og innhold, og i tillegg endring av arkivansvar og arbeidsforhold.

Organisatoriske endringer som har hatt betydning for arkivarbeidet.

Narvik kommune har hatt flere store omorganiseringer de siste 20 årene som har hatt store konsekvenser for kommunens arkivarbeid. Tabellen nedenfor gir en oversikt over de største omorganiseringene i den siste tiden.

1996: Innførte en organisasjonsstruktur med 12 virksomhetsområder og 5 støtteområder med delegerte fullmakter.
2000: Innførte områdemoddel med 4 områdesjefer og en stab med diverse stab- og støttefunksjoner.
2002: Narvik Havn utskilt som kommunalt foretak.
2003: Innføring av selvstyrte enheter innen oppvekst og kultur.
2004: Seksjon Vann, renovasjon og avløp utskilt som kommunalt foretak.
2005: Plan og strategi utskilt og lagt direkte under administrasjonssjefen. Resten av støtteenhetene organisert i en sentraladministrasjon med egen leder.
2007: Organisering av HOS (Helse, omsorg og sosiale).
2008: Flatere struktur.
2010: Omstilling av støtteenhetene.
2018: Endring i HOS enheter.

Narvik kommune står foran en kommunesammenslåing 01.01.2020. Gjeldende arkivplan opphører 31.12.2019. 

Nyttig informasjon.

Riksarkivet har gitt ut en veileder som sier noe om konsekvenser for arkiv og hvordan håndtere arkiv ved omorganiseringer - Omorganisering i offentlige organer, veiledning for arkivet.

SAMDOK har laget en veileder i håndtering av arkiv og dokumentasjonsforvaltning for arkivledere i kommuner som planlegger en kommunesammenslåing - Kommunereform, Veileder i dokumentasjonsforvaltning og arkiv.

Laster...