Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Narvik kommune er administrativt organisert med følgende formelle beslutningsnivåer:

1. Rådmannen 
2. Kommunalsjefer
2. Enhetsledere, til sammen 42 enheter. Enhetene er inndelt i 13 sektorer.
Enhetene rapporterer direkte til rådmannen/kommunalsjefer. Rådmannen rapporterer pr. sektor til politisk nivå.

Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og har ansvar for at de tjenestene som ytes til befolkningen, er i tråd med den vedtatte kvaliteten på tjenestene. Rådmannen leder administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har ansvar for å gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene.
Enhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innenfor rammen av de fullmakter som er videredelegert fra rådmannen. Dette innebærer at enhetslederne har den myndighet som er nødvendig for å sikre enhetenes totale drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold.

Administrativ organisering

Administrativt organisasjonskart

Laster...