Arkivplan.no

Lover, forskrifter og reglement

Mange lover, regler og bestemmelser påvirker kommunens arbeid generelt. Det er færre som påvirker arkivets arbeid spesielt.

Her omtales de viktigste lovene som påvirker arkivets administrasjon og arbeid. Der det er relevant er også enkelte forskrifter beskrevet.

Laster...